Priser

Velg klasse


Priser per 01.02.2023 *med forbehold om prisjusteringer.

MC-kurs (3t) 1000 kr
Kjøretime/trinnvurdering (45 min) 1100 kr
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. baneleie 6990 kr
Sikkerhetskurs på vei 7990 kr
Leie av MC på førerprøve 3000 kr
MC-kurs (3t) 1000 kr
Kjøretime/trinnvurdering (45 min) 1100 kr
Sikkerhetskurs i trafikk 4490 kr
Sikkerhetskurs på vei 4990 kr
Leie av MC på førerprøve 3000 kr
MC-kurs (3t) 1000 kr
Kjøretime/trinnvurdering (45 min) 1100 kr
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. baneleie 6990 kr
Sikkerhetskurs på vei 5990 kr
Leie av MC på førerprøve 3000 kr
Kjøretime (45 min) 850 kr
Kjøretime (Etter kl 16:30) (45 min) 1100 kr
Trinnvurdering (45 min) 950 kr
Trinnvurdering (Etter kl 16:30) (45 min) 1200 kr
Sikkerhetskurs på bane (4t) 4950 kr
Sikkerhetskurs på veg - Del 1: Bilkjøringens risiko (4.1.1) (2t) 800 kr
Sikkerhetskurs på veg - Del 2: Videreutviklende kjøring i landevegsmiljø (4.1.2) (5t) 4300 kr
Sikkerhetskurs på veg - Del 3: Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø (4.1.3) (4t) 3500 kr
Sikkerhetskurs på veg - Del 4: Oppsummering og refleksjon (4.1.4) (2t) 800 kr
Forbikjøringskurs (3t) 1500 kr
Leie av bil til førerprøve 3000 kr
NAF avgift 1400 kr
Kjøretime/trinnvurdering B96/BE (45 min) 900 kr
Lastsikringskurs B96/BE (2t) 1000 kr
Sikkerhetskurs på veg B96/BE 3490 kr
Leie av bil og henger på førerprøven 3000 kr
Trafikalt grunnkurs (inkl. førstehjelp) 1300 kr
Førstehjelp 700 kr
Trafikant i mørket (mørkekjøring) 1500 kr
Trafikalt grunnkurspakke inkl. Trafikant i mørket (mørkekjøring) 2500 kr

Vi kjører som regel dobbeltimer for at eleven skal få mest mulig ut av tiden, da noe av tiden brukes til avklaring av dagens agenda og oppsummering på slutten av timen.
En undervisningstime (kjøretime/teori) varer i 45 min.

Utvidelseskurs for MC

Vi tilbyr kurs for utvidelse av førerkort i MC-klassene.

Utvidelseskurs fra A1 til A2

fra kun kr 13 490,-

Utvidelseskurs fra A2 til A

fra kun kr 6 590,-

VÅRE PAKKER

TRAFIKALT GRUNNKURS


Klasse TG

Trafikalt grunnkurs pakke
2500 KR
 • Trafikalt grunnkurs
 • Kurs i tiltak ved trafikkulykke og førstehjelp
 • Trafikant i mørket

PERSONBIL


Klasse B

10-timers pakke
7500 KR
 • 10 kjøretimer (klasse B)

*Gjelder vanlige kjøretimer på dagtid (før 16:30).
Kan ikke brukes på kveldstid eller i helg.

Max 1 per kunde

Bil-pakken
18990 KR
 • Trinnvurdering x2
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til førerprøven
 • TABSgo

*Vanlige kjøretimer og gebyrer til NAF og Statens vegvesen kommer i tillegg

VGS pakken
16490 KR
 • Trinnvurdering x2
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til førerprøve
 • TABSgo

*Vanlige kjøretimer og gebyrer til NAF og Statens vegvesen kommer i tillegg.
NB! Kun for elever ved videregående skole

TILHENGER


Klasse BE (kode 96)

Tilhenger pakke
9300 KR
 • Kjøretime x2
 • Trinnvurdering x2
 • Lastsikrings-kurs
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil og henger til førerprøven

*Vanlige kjøretimer og gebyrer til NAF og Statens vegvesen kommer i tillegg

Gavekort 2

Vi tilbyr kjøp av gavekort. Dette er perfekt for deg som er usikker på hva man skal gi i gave. Beløpet bestemmer du selv.

Informasjon om timebestilling og priser m.m.

Vi på Flyt Trafikkskole er opptatt av å gi deg som elev en så effektiv opplæring som mulig, og gjerne i samarbeid med din ledsager privat.
På den måten får du en fin mulighet til å gjennomføre en trygg og effektiv opplæring hos oss. 
Før vi starter er det veldig viktig at du setter deg inn i informasjonen som følger:

Søknad:

Det er ditt eget ansvar å søke om førerkort. Dette gjør du på: https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/sok-om-forerkort/.

Dersom du bruker briller/medikamenter, må du ha en attest fra optiker/lege (Synsprøve for kjøreopplæring). Ta attesten med til Statens vegvesen når du skal avlegge teoriprøve.

 

Førerprøve:

Du er selv ansvarlig for å bestille førerprøve. Les nøye igjennom informasjonsskrivet som blir tilsendt deg fra Statens Vegvesen når førerprøve er bestilt.

Du bestiller prøven selv, men i samråd med trafikklærer og gir kontoret beskjed om dato og tidspunkt. Ved oppmøte på Statens Vegvesen for praktisk prøve, må du alltid huske godkjent/gyldig legitimasjon med tydelig skrift og klart bilde, samt evt. optikerattest dersom du bruker briller/kontaktlinser.

 

Legitimasjon:

Du må alltid ha med gyldig legitimasjon når du kjører med oss. Dette på grunn av regler hos Statens vegvesen. Du må også kunne vise frem bevis for fullført Trafikalt grunnkurs.

 

Betaling:

Skal skje før hver kjøretime med vipps eller nettbank, eller senest med kort på kontoret. Er avtalt møtested et annet enn ved kontoret må timen(e) betales i forkant da lærer ikke har kortterminal i bilen. Dersom du har kjøpt en opplæringspakke, skal full innbetaling være dokumentert før oppstart av pakken. Før du meldes opp til praktisk prøve ved Statens vegvesen, skal alle kjøretimer være innbetalt. Gyldighet på kjøp er 12 mnd. fra kjøpsdato. Øvrige innbetalte beløp som er tilgodehavende tilbakebetales med et gebyr på kr 500.

 

Timer:

Du er selv ansvarlig for å følge opp avtalte timer, enten de er booket på nett, per telefon eller i bilen, samt sjekke elevsiden/appen din TABS.no. Flyt Trafikkskole er ikke ansvarlig for SMS-varsling som bekrefter avtalte timer eller evt. påminnelser. Du kan selv gå inn på din elevside/app via www.flyt-trafikkskole.no. Brukernavnet er ditt registrerte mobilnummer og passordet får du tilsendt på SMS.

 

Venting:

Det er en gjensidig venteplikt på inntil 20 min. Dersom du ikke har møtt innen denne tiden, og vi ikke har hørt noe, ansees timen for ikke møtt.

Avbestilling:

Dersom det skulle oppstå noe som tilsier at du ikke kan ta den oppsatte kjøretimen, er det veldig viktig at du sier i fra i god tid, senest kl. 12.00 virkedagen før timen skal gjennomføres (fredag hvis oppsatte time mandag). Obligatoriske timer MÅ avbestilles senest fem virkedager før planlagt gjennomføring. I motsatt fall blir vi nødt til å kreve betaling, da muligheten til å få besatt timen på så kort varsel med en annen elev er umulig. Dersom vi må avbestille, skjer dette selvfølgelig så langt det lar seg gjøre, i god tid. Eleven vil bli belastet med full pris dersom denne avtalen ikke overholdes.

 

Sykdom:

Hvis du skulle bli syk må du si ifra så tidlig som mulig og senest innen kl 12 virkedagen før. Ved avbestilling senere må timen betales i sin helhet.

 

Taushetsplikt:

Alle som arbeider ved trafikkskolen, har taushetsplikt. Dersom det er noe du føler behov for å snakke om, er du hjertelig velkommen til det.

Det er veldig viktig at vi får en tilbakemelding fra deg dersom der er noe vi kan gjøre bedre.

 

Parkering:

Det er ditt eget ansvar å betale for eventuelle parkeringsgebyrer.

Ved hovedkontoret vårt i Sagdalen er det begrensede parkeringsmuligheter for bil.

 

Reklame fra Flyt Trafikkskole:

Eleven samtykker til at det kan bli sendt reklame på SMS/e-post fra Flyt

Trafikkskole.

 VILKÅR FOR GARANTI FOR BESTÅTT FØRERPRØVE:
Garantien gjelder for elever som har gjennomført all obligatorisk opplæring ved Flyt Trafikkskole AS. Eleven må følge tilrådning fra trafikklæreren på om målet for opplæringen er nådd for at garantien skal gjelde. Hvis eleven ikke består førerprøven så dekker vi leie av bil ved neste førerprøve. Garantien gjelder Lillestrøm trafikkstasjon. Ny førerprøve må gjennomføres ved Lillestrøm trafikkstasjon.

Vi hos Flyt Trafikkskole er opptatt at du som kunde er fornøyd. Dersom du av en eller annen grunn ikke er fornøyd, skal du alltid kunne bytte trafikklærer uten negative konsekvenser. Ta kontakt med kontoret hvis dette blir aktuelt.

Overstående regler ansees lest og godtatt ved online booking av kjøretime/kurs.
Elever under 18 år må ha godkjenning fra foresatte.

På grunn av nye regler hos Statens vegvesen må alle elever vise gyldig legitimasjon
og trafikalt grunnkursbevis før enhver form for øvelseskjøring, både ved skolen og privat.

Bestill kjøretime