Personbil (B)

Vi tilbyr opplæring tilpasset dine behov, kjøreferdigheter og progresjon


Vi tar ansvar

Hos oss får du garanti på bestått førerprøve**. Dette er kun én av mange fordeler du får. Les om alle dine fordeler. 

Vi sørger for at elevene våres oppnår alle mål i lærerplanen. Det er en viktig forutsetning for din opplæring at våre trafikklærere er forberedt til hver time. Læreren fører eget opplæringskort for hver elev. Kortet fylles ut for hver time og viser hva som er gjennomgått gjennom hele opplæringen. Læreren er pålagt å føre dette for best mulig tilrettelegging av undervisningen, og det kan bli framlagt ved førerprøven.

Tips

√ For å kunne avlegge teoretisk og praktisk prøve må du levere en søknad om å ta førerkortet til Statens Vegvesen. Søk om førerkort her

√ Ha gjerne med en ledsager, den du øvelseskjører med hjemme, på en av dine kjøretimer. H*n får da nyttige tips, slik at mengdetreningen skal bli så effektiv som mulig.

√ Ved slutten av hver kjøretime summerer lærer og elev i fellesskap opp timens innhold og elvens prestasjoner. Ut fra dette blir planene for neste time lagt. Dersom du leser aktuelt teoristoff til neste kjøretime, vil innlæringen lette og du får større utbytte av kjøretimene.

√ Tenk gjerne igjennom læringsforløpet etter hver time, og ta notater. Det holder med et par minutter, da hjelper du hukommelsen din til å huske det du har lært.

√ Vi er her for at du skal prestere best, og står klare til å svare på alle dine spørsmål.

√ Alle dager er forskjellige, og noen ganger så er vi mer fokusert enn andre dager. Fortvil ikke. Si i fra til din trafikklærer som har taushetsplikt, og h*n skal gjøre det beste ut av enhver situasjon.

Veien til førerkortet 

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

Dette kurset må du fullføre før du kan begynne på den praktiske opplæringen om du er under 25år. Undervisningen på dette trinnet er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førerkortklasser, og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på 17 timer.

Trinn 2 – Grunnleggende kjøring og kjøreteknikk

På dette trinnet skal du i fred og ro lære å beherske bilen rent kjøreteknisk, uten at du trenger å konsentrere deg om andre trafikanter. Du skal også lære å kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal i tillegg skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene effektivt og med god forståelse. Du skal også lære deg å ta ansvar for kontroll og tilsyn med bilen. Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering sammen med trafikklæreren.

Trinn 3 – Trafikal dyktighet

På dette trinnet skal du lære deg å beherske kjøring i variert trafikk. Du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltreglene som regulerer kjøringen. Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig. I klasse B er sikkerhetskurs på øvingsbane obligatorisk. Trinnet skal avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering sammen med trafikklæreren.

Trinn 4 – Avsluttende opplæring

Målene på dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse, kunnskap om regler og innsikt i trafikken om system. Disse temaene skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om de vektlegges spesielt i det første og siste trinnet. Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk opplæring på dette trinnet.

Garanti på bestått førerprøve for klasse A1, A2, A og B

**Vilkår for garanti for bestått førerprøve
Garantien gjelder for elever som har gjennomført all obligatorisk opplæring ved Flyt Trafikkskole AS. Eleven må følge tilrådning fra trafikklæreren på om målet for opplæringen er nådd for at garantien skal gjelde. Hvis eleven ikke består førerprøven så dekker vi leie av bil ved neste førerprøve. Garantien gjelder Lillestrøm trafikkstasjon. Ny førerprøve må gjennomføres ved Lillestrøm trafikkstasjon. 

Vi kan gi denne garantien fordi vi har svært lav strykprosent og vi sørger for at eleven har nådd målet for opplæringen før en førerprøve.

Bestill kjøretime

Vi hjelper deg

Sigurd Steen Grødem

Sigurd Steen Grødem

Trafikklærer

Lars Fredrik Aas

Lars Fredrik Aas

Trafikklærer / Faglig leder

Aleksander Johansen

Aleksander Johansen

Daglig leder / Trafikklærer / Faglig leder

Dan-Christer Gjervoldstad

Dan-Christer Gjervoldstad

Trafikklærer

Paul John Foronda

Paul John Foronda

Trafikklærer

Tilla Karoline Hegreberg

Tilla Karoline Hegreberg

Trafikklærer