Mellomtung motorsykkel (A2)

For deg som ønsker å kjøre to hjul fra den dagen du fyller 18 år


Vi har garanti på bestått førerprøve klasse A2**

Vi kan gi denne garantien fordi vi har svært lav strykprosent og vi sørger for at eleven har nådd målet for opplæringen før en førerprøve.

 

Veien til førerkortet klasse A2

Trinn 1 - Risikoforståelse

Alle som skal ta førerkort på et kjøretøy, og som er under 25 år, må gjennomføre Trafikalt Grunnkurs. Du kan ta kurset fra og med du er 15 år. Har du allerede gjennomført Trafikalt Grunnkurs inkludert Førstehjelp og Mørkekjøring, eller innehar førerkort fra en annen førerkortklasse, begynner du på trinn 2. 

Dersom du er over 25 år får du fritak for Trafikalt Grunnkurs, men må gjennomføre Førstehjelpskurs og Mørkekjøring.


Trinn 2 - Kjøreteknikk 

På dette trinnet er det obligatorisk med et 3 timers teoretisk MC-kurs, og må være fullført før praktisk opplæring på trinnet påbegynnes.

I trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring, og lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3 - Trafikal dyktighet

På dette trinnet er det obligatorisk med sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk. Kurset består av teori og praksis på tilsammen 4 undervisningstimer. Du lærer blant annet hvordan du som fører kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger, bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger, og bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede.

De øvrige målene i trinn 3 er rettet mot elevens læring og kjøring i variert trafikk. Eleven skal blant annet tilegne seg kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen. 

Dette trinnet avsluttes også med en obligatorisk veiledningstime, og du skal sammen med din trafikklærer vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne opplæringen på trinn 4.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

På dette trinnet er det obligatorisk med sikkerhetskurs på veg. Kurset består av til sammen 5 timer teori og praksis. Her lærer du blant annet å planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel, øve på å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø øve på å kjøre selvstendig, samt være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort.

 

Utstyr du trenger

Sko:

Skoene må være uten snøring og må dekke anklene

Bukse:

Buksene må være heldekkende, helst med innebygd beskyttelse

Jakke:

Jakken må være heldekkende, helst med innebygd beskyttelse

Hansker:

Hanskene skal dekke over håndledd

Hjelm:

Godkjent hjelm med mulighet for montering av kommunikasjonsutstyr

Ryggskinne:

Du bør også ha en ryggskinne som beskytter ryggen mot støt

 

Vi anbefaler Bullfighter som kan gi deg konkurransedyktige priser på alt av MC-utstyr. 

Vi tilbyr ikke utlån av MC-klær

 

Tips

Søk her om førerkort klasse A2.

Ta teoriprøven så raskt som mulig etter MC-kurset, så får du bestilt oppkjøring i god tid. Vi er kjent for å være raske og effektive på MC-opplæringen. Dette er blant annet mulig fordi vi har egen kjøregård, samarbeider godt mellom trafikklærerne, skreddersyr opplæringen og prioriterer tett oppfølging på alle trinnene på veien til førerkortet.

√ I tillegg til den obligatoriske opplæringen bør du supplere med tilstrekkelig øving gjennom hele opplæringen sammen med din trafikklærer, gjennom privat øvelseskjøring eller begge deler. Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok for at du skal oppnå de ferdighetene som kreves til en oppkjøring. 

√ Med et førerkort i klasse A2 kan du kjøre mellomtung motorsykkel med effekt inntil 35kW og effekt/vekt inntil 0,2 kW/kg. Du kan kjøre MC med eller uten sidevogn, samt trehjuls motorsykkel med en effekt på høst 15 kW.

 

Utvidelse fra klasse A1 til A2 uten førerprøve

For å kunne utvide fra klasse A1 til klasse A2 uten førerprøve, forutsettes det to års førerrett i klasse A1. Kurset kan tidligst påbegynnes når du har ett års førerett i klasse A1. 

Ved utvidelse fra klasse A1 til A2 må du gjennomføre obligatorisk utvidelseskurs fra A1 til A2 (2t), sikkerhetskurs i presiskjøreteknikk (4t) samt sikkerhetskurs på veg (5t).

 

Utvidelse fra klasse A1 til A/A2 med førerprøve

Dersom du har mindre enn 2 års førerrett med klasse A1 og ønsker å utvide til klasse A2 må du gjennom en praktisk prøve i tillegg til den obligatoriske opplæringen.

Ved utvidelse fra klasse A1 til A2 med førerprøve må du gjennomføre obligatorisk utvidelseskurs fra A1 til A2 (2t), sikkerhetskurs i presiskjøreteknikk (4t), og et sikkerhetskurs på veg (5t).

Ved utvidelse fra klasse A1 til klasse A må du gjennomføre trinnvurdering trinn 3, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (4t), sikkerhetskurs på veg (8t), samt at opplæringen avsluttes med en førerprøve. 

**Vilkår for garanti for bestått førerprøve klasse A1, A2, A og B
Garantien gjelder for elever som har gjennomført all obligatorisk opplæring ved Flyt Trafikkskole AS. Eleven må følge tilrådning fra trafikklæreren på om målet for opplæringen er nådd for at garantien skal gjelde. Hvis eleven ikke består førerprøven så dekker vi leie av bil ved neste førerprøve. Garantien gjelder Lillestrøm trafikkstasjon. Ny førerprøve må gjennomføres ved Lillestrøm trafikkstasjon.

Vi hjelper deg

Lars Fredrik Aas

Lars Fredrik Aas

Trafikklærer / Faglig leder

Kenneth Bjørnstad

Kenneth Bjørnstad

Trafikklærer

Aleksander Johansen

Aleksander Johansen

Daglig leder / Trafikklærer / Faglig leder