Lett motorsykkel (A1)

For deg som ønsker å kjøre to hjul fra den dagen du fyller 16 år - med førerkort på lett MC kan du kjøre moped i tillegg


Vi har garanti på bestått førerprøve for klasse A1**

Vi kan gi denne garantien fordi vi har svært lav strykprosent og vi sørger for at eleven har nådd målet for opplæringen før en førerprøve.

 

Veien til førerkortet

Trinn 1 - Risikoforståelse

Alle som skal ta førerkort på et kjøretøy, og som er under 25 år, må gjennomføre Trafikalt Grunnkurs. Du kan ta kurset fra og med du er 15 år. Har du allerede gjennomført Trafikalt Grunnkurs inkludert Førstehjelp og Mørkekjøring, eller innehar førerkort fra en annen førerkortklasse, begynner du på trinn 2. 

Dersom du er over 25 år får du fritak for Trafikalt Grunnkurs, men må gjennomføre Førstehjelpskurs og Mørkekjøring.

Trinn 2 - Kjøreteknikk 

På dette trinnet er det obligatorisk med et 3 timers teoretisk MC-kurs, og må være fullført før praktisk opplæring på trinnet påbegynnes.

I trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring, og lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3 - Trafikal dyktighet

Obligatorisk med sikkerhetskurs i trafikk. Kurset består av både teori og praksis og er på totalt 4 undervisningstimer. Her skal du lære å kjøre sikkert i trafikken, samhandle med andre trafikanter og velge kjøremåter med lav risiko.

De øvrige målene i trinn 3 er rettet mot elevens læring og kjøring i variert trafikk. Eleven skal blant annet tilegne seg kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen.

Dette trinnet avsluttes også med en obligatorisk veiledningstime, og du skal sammen med din trafikklærer vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne opplæringen på trinn 4.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

På dette trinnet er det obligatorisk med sikkerhetskurs på veg. Kurset består av 1 time teori og 3 timer praksis. Her lærer du blant annet å planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel, øve på å kjøre selvstendig, sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø, samt være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort.

 

Utstyr du trenger

Sko:

Skoene må være uten snøring og må dekke anklene

Bukse:

Buksene må være heldekkende, helst med innebygd beskyttelse

Jakke:

Jakken må være heldekkende, helst med innebygd beskyttelse

Hansker:

Hanskene skal dekke over håndledd

Hjelm:

Godkjent hjelm med mulighet for montering av kommunikasjonsutstyr

Ryggskinne:

Du bør også ha en ryggskinne som beskytter ryggen mot støt

 

Vi anbefaler Bullfighter som kan gi deg konkurransedyktige priser på alt av MC-utstyr. 

Vi tilbyr ikke utlån av MC-klær

 

Tips

Søk her om førerkort klasse A1.

Ta teoriprøven så raskt som mulig etter MC-kurset, så får du bestilt oppkjøring i god tid. Vi er kjent for å være raske og effektive på MC-opplæringen. Dette er blant annet mulig fordi vi har egen kjøregård, samarbeider godt mellom trafikklærerne, skreddersyr opplæringen og prioriterer tett oppfølging på alle trinnene på veien til førerkortet.

√ I tillegg til den obligatoriske opplæringen bør du supplere med tilstrekkelig øving gjennom opplæring sammen med trafikklæreren din, privat øvelseskjøring eller begge deler. Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok for at du skal oppnå de ferdighetene som kreves til en oppkjøring.

√ Med et førerkort i klasse A1 kan du kjøre lett motorsykkel slagvolum på høyst 125 ccm og effekt på høyst 11kW, i tillegg til moped.

 

Utvidelse fra klasse A1 til A2 uten førerprøve

For å kunne utvide fra klasse A1 til klasse A2 uten førerprøve, forutsettes det to års førerrett i klasse A1. Kurset kan tidligst påbegynnes når du har ett års førerett i klasse A1. 

Ved utvidelse fra klasse A1 til A2 må du gjennomføre obligatorisk utvidelseskurs fra A1 til A2 (2t), sikkerhetskurs i presiskjøreteknikk (4t) samt sikkerhetskurs på veg (5t).

Utvidelse fra klasse A1 til A/A2 med førerprøve

Dersom du har mindre enn 2 års førerrett med klasse A1 og ønsker å utvide til klasse A2 må du gjennom en praktisk prøve i tillegg til den obligatoriske opplæringen. 

Ved utvidelse fra klasse A1 til A2 med førerprøve må du gjennomføre obligatorisk utvidelseskurs fra A1 til A2 (2t), sikkerhetskurs i presiskjøreteknikk (4t), og et sikkerhetskurs på veg (5t).

Ved utvidelse fra klasse A1 til klasse A må du gjennomføre trinnvurdering trinn 3, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (4t), sikkerhetskurs på veg (8t), samt at opplæringen avsluttes med en førerprøve. 

**Vilkår for garanti for bestått førerprøve
Garantien gjelder for elever som har gjennomført all obligatorisk opplæring ved Flyt Trafikkskole AS. Eleven må følge tilrådning fra trafikklæreren på om målet for opplæringen er nådd for at garantien skal gjelde. Hvis eleven ikke består førerprøven så dekker vi leie av bil ved neste førerprøve. Garantien gjelder Lillestrøm trafikkstasjon. Ny førerprøve må gjennomføres ved Lillestrøm trafikkstasjon. 

Vi hjelper deg

Lars Fredrik Aas

Lars Fredrik Aas

Trafikklærer / Faglig leder

Kenneth Bjørnstad

Kenneth Bjørnstad

Trafikklærer

Aleksander Johansen

Aleksander Johansen

Daglig leder / Trafikklærer / Faglig leder